Bratanov - Tamianka Single Vineyard 2020 0.75l
17.90 CHF 17.90 CHF 17.900000000000002 CHF
Villa Melnik - "AplauZ" Melnik 55 Reserve 2018 0.75l
19.90 CHF 19.90 CHF 19.900000000000002 CHF
Four Friends - Red Cuvée 2019 0.75l
13.50 CHF 13.50 CHF 13.5 CHF
Villa Yustina - "Monogram" Mavrud & Rubin 2015 0.75l
24.90 CHF 24.90 CHF 24.900000000000002 CHF
Santa Sarah - "Bin 42" Rubin 2019 0.75l
27.50 CHF 27.50 CHF 27.5 CHF
Zagreus - "Tiara" Mavrud 2019 0.75l
12.90 CHF 12.90 CHF 12.9 CHF
Zagreus - "Vinica" Mavrud 2018 0.75l
25.90 CHF 25.90 CHF 25.900000000000002 CHF
Logodaj - Melnik 55 2019 0.75l
18.90 CHF 18.90 CHF 18.900000000000002 CHF
Edoardo Miroglio - "EM" Muscat Ottonel 2019 0.75l
17.90 CHF 17.90 CHF 17.900000000000002 CHF
Neragora - "Ares" Merlot & Mavrud 2016 0.75l
15.90 CHF 15.90 CHF 15.9 CHF
Neragora - "Hera" Late Harvest Muscat Ottonel - Organic 0.5l 2013
29.90 CHF 29.90 CHF 29.900000000000002 CHF
Edoardo Miroglio - "EM" Muscat Ottonel 2021 0.75l
17.90 CHF 17.90 CHF 17.900000000000002 CHF
Bratanov - Tamianka Single Vineyard 2021 0.75l
17.90 CHF 17.90 CHF 17.900000000000002 CHF
Villa Melnik - "AplauZ" Melnik 55 Reserve 2019 0.75l
19.90 CHF 19.90 CHF 19.900000000000002 CHF
Villa Yustina - "Monogram" Mavrud & Rubin 2016 0.75l
24.90 CHF 24.90 CHF 24.900000000000002 CHF
Zagreus - "Vinica" Mavrud 2019 0.75l
25.90 CHF 25.90 CHF 25.900000000000002 CHF